Cadastru

Cadastru general
Cadastru de specialitate
Cadastru pentru imobile individuale

Topografie

Ridicări topografice clasice
Topografie inginerească în construcții
Măsurători topo-batimetrice

Geodezie

Realizare și determinare rețele
Interconectare cu alte sisteme
Modelări de cvasigeoizi locali

Baze de date GIS

Crearea și popularea bazelor de date GIS
Actualizare și mentenanță baze date GIS
Modelare 3D în standard CityGML

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie aeriană cu avioane clasice
Fotogrammetrie prin sisteme UAV
Achiziții date LIDAR/INSAR

Alte servicii
Alte servicii image

Consultanță tehnică de specialitate
Dezvoltare software
Instruire de personal