2014-2016
VRAGEO2"PLATFORMĂ INFORMATICĂ DE HAZARD SEISMIC INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE A ZONEI VRANCEA PRIN METODOLOGII AVANSATE GEOSPATIALE ȘI IN-SITU" – ACRONIM: VRAGEO
Proiect de cercetare

Obiectivul major al proiectului este de a furniza accesul liber la informațiile privind hazardul seismic din România atribuit zonei Vrancea ca suport al GMES (Monitorizarea Globală a Mediului și Securității), prin dezvoltarea unui cadru operațional, a unui set de instrumente suport și a unor metodologii avansate de monitorizare și supraveghere geospatială și in-situ a zonei tectonice active Vrancea. VRAGEO vizează detectarea anomaliilor activității geofizice din zona Vrancea și ariile limitrofe și furnizează informații menite să limiteze impactul negativ prin dezvoltarea unei puternice baze de geodate in-situ și geospatiale, de noi metode și indicatori de evaluare a hazardului seismic din România.

Mai multe detalii despre acest proiect se găsesc pe site-ul vrageo.inoe.ro.

2012-2016
UAS BIRDD"STUDII INOVATIVE ŞI MODELE DE MONITORIZARE PENTRU COLONIILE DE PĂSĂRI DE APĂ DIN REZERVAȚIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII BAZAT PE UAS" - ACRONIM PROIECT: UAS-BIRDD
Proiect de cercetare în colaborare cu: Aerocontrol, INCDDD, AdNet Telecom, WING

Proiectul a fost finanțat în cadrul PN-II-PT-PCCA-2011-3, Planul Național de Cercetare, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2007- 2013, PNII Programul PARTENERIATE - Subprogramul "proiecte de cercetare comună aplicative”. Monitorizarea s-a realizat prin metode fotogrammetice cu sisteme UAS - Unmanned Aircraft Systems (sau UAV). Proiectul UAS-BIRDD urmărește o puternică abordare interdisciplinară, în scopul de a identifica, evalua, experimenta și testa toate aspectele funcționale în vederea asigurării unui suport decizional pentru gestionarea faunei sălbatice și a activității de cercetare.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul delta.aerocontrol.ro.

2013-2015
MVRL"MODEL VIRTUAL REALISTIC AL UNEI LOCALITĂŢI ÎN STANDARD CITYGML" - ACRONIM PROIECT: MVRL
Proiect de cercetare cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Stimularea inovării în cadrul întreprinderii "Tehnogis Grup SRL" prin definirea unei metodologii de elaborare automatizată a modelelor 3D pentru diverse areale create în standard CityGML. Dezvoltarea în scopul producţiei şi comercializării noilor servicii bazate pe prelucrarea datelor obţinute prin "generare MVRL în standard CityGML" şi "generare hărţi de risc la inundaţii", precum şi prin dezvoltarea noilor procese aferente realizării serviciilor menţionate.

Mai multe detalii despre acest proiect se găsesc pe site-ul mvrl.tehnogis.ro.

2013-2015
BORD"REALIZAREA UNUI SISTEM DE SPRIJIN PENTRU LUCRĂRILE HIDROGRAFICE PE DUNĂRE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII ADÂNCIMILOR MINIME DE NAVIGARE" - ACRONIM PROIECT: BORD
Beneficiar: Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați

Proiectul a fost finanţat în cadrul POS-T 2007-2013 Programul Operațional "Transport", Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 2 - Imbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport. Obiectivul principal al acestui proiect este de a îmbunătăţi siguranţa navigaţiei pe fluviul Dunărea, respectând recomandările Comisiei Dunării de la Budapesta și pe cele ale Convenției despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad în 1948. Sistemul de sprijin determinat în cadrul acestui proiect va fi utilizat atât ca suport pentru elaborarea hărţilor hidrografice de navigaţie, cât și pentru îmbunătăţirea activităţilor de întreţinere a șenalului.

Mai multe detalii despre acest proiect se găsesc pe site-ul bord.tehnogis.ro.

2012-2013
TILTAN"SIMSC GIS - REALIZAREA UNUI MODEL 3D AL BUCUREȘTIULUI ȘI IMPREJURIMILE ACESTUIA"
Beneficiar: TILTAN SYSTEM ENGINEERING

Proiectul a presupus efectuarea de zboruri fotogrametrice realizate pe benzi, în bloc, în colaborare cu HansaLuftbild Germany. În cadrul acestei lucrări, Tehnogis Grup a realizat proiectarea zorului și a premarcajelor, efectuarea aerotriangulației și a stereorestituției, dar și generarea ortofotoplanurilor la scara 1:500, respectiv 1:2000. Proiectul a necesitat realizarea unei baze de date tridimensională în care s-au realizat modelări 3D ale clădirilor de interes major din București având ca scop final utilizarea în simulări ale situațiilor de criză. În cadrul proiectului s-au realizat și achiziții LiDAR ce au fost prelucrare și integrate tot de compania noastră.

2013
HANSA WINTERTHUR"REALIZAREA MODELELOR 3D PENTRU LOCALITĂȚI PRECUM AACHEN, WINTERTHUR, KLOTEN, ILLNAU, CASTORP, WERL"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Tehnogis Grup are o strânsă colaborare cu HansaLuftbild Germany, proiectul "Realizarea modelelor 3D pentru localități precum Aachen, Winterthur, Kloten, Illnau, Castorp, Werl" fiind unul dintre cele mai longevive în cadrul acestei cooperări. Proiectul presupune utilizarea stereorestituției pentru realizarea unei baze de date GIS, atât grafică cât și textuală. Din punct de vedere grafic, baza de date este una 3D, aceasta fiind utilizată ulterior pentru modelarea 3D în programe semiautomatizate precum FME.

2011-2012
ape uzate"DETERMINAREA ZONELOR DE COLECTARE A APELOR UZATE"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Proiectul a presupus actualizarea datelor de etanșare dar și de verificare a datelor 2D furnizate de către beneficiar. În plus, s-au realizat și actualizări de date prin stereorestituție pentru zone din orașele Lunen, Selm, Marl, Waltrop, Datteln. Vectorizarea s-a realizat atât pentru clădiri, imobile și căi de acces, cât și pentru elemente ale hidrografiei sau canale/rigole de colectare a apelor pluviale.

2011-2012
LUXEMBURG" REPREZENTAREA OBIECTELOR URBANE 3D - CITY GML STANDARD – texturi și atribute specifice GIS"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Proiectul este localizat în zona urbană Luxemburg (Belair, Gasperich, Hollerich, Kirchberg, Limpertsberg, Pfaffenthal, Rolingergrund) și este realizat pentru unul dintre partenerii noștri internaționali Hansa LuftBild Germany. Baza de date GIS a acestui proiect trebuia să cuprindă amprenta la sol a clădirilor, dar și liniile de frângere pentru discretizarea cât mai corectă a formei acoperișurilor. Aceste date grafice erau de asemenea populate și cu date textuale pentru clasificarea tipurilor de locuințe și a mărimii acestora. După popularea bazei de date GIS, cu ajutorul softurilor specializate de tipul FME, CG Modeller și respectiv CityGrid - clădirile sunt transformate în obiecte urbane 3D în standardul CityGML.

2011
IAZURI2"REALIZAREA MNT PENTRU MONITORIZAREA A 15 IAZURI DE DECANTARE ALE MINELOR DEZAFECTATE INTRATE ÎN CONSERVARE, PENTRU URMĂRIREA STĂRII DE SIGURANŢĂ DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE ECOLOGIZARE (conform programelor de mediu convenite de România cu Uniunea Europeană)"
Beneficiar: ASRC-Conversmin

Proiectul de monitorizare a celor 15 iazuri de decantare ale minelor dezafectate și intrate în conservare a presupus realizarea planului de situație de bază (etapa 0) pentru compararea cu următoarele etape de măsurători. Lucrarea s-a realizat prin stereorestituție, realizându-se astfel atât planul digital de situație cât și modelul numeric al terenului (MNT) pentru toate cele 15 iazuri de decantare.

2011
A Sibiu Timisoara"STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA TIMIȘOARA – SIBIU - 5 tronsoane"
Beneficiar: INOCSA - AECOM România, pentru CNADNR

Proiectul a presupus proiectarea și realizarea aerofotografierii pe benzi, pe sectorul propus pentru construirea autostrăzii. Principalele etape pentru fundamentarea studiului de fezabilitate au fost: realizarea aerotriangulației, culegerea datelor prin stereorestituție și obținerea planurilor de situație 3D, editarea și prelucrarea LiDAR-ului și obținerea MNT, precum și producţia ortofotoplanurilor. De asemenea, după cum s-a menționat, studiul de fezabilitate a presupus și achiziționarea de date LiDAR de pe platforme aeropurtate. 

2010–2011
CF Brasov Coslariu"ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA PROIECTELOR DIN DOMENIUL FEROVIAR PENTRU FINANŢARE DIN FONDUL DE COEZIUNE"
Beneficiar: ITALFERR S.P.A ROMA

În colaborare cu beneficiarul lucrării, ItalFerr SPA Roma, s-a realizat baza tehnică pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată  Braşov – Simeria. Acest sector este parte componentă a coridorului IV Pan European, scopul principal al proiectului fiind reabilitarea căii ferate pentru asigurarea circulației trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h. Proiectul a presupus realizarea aerofotografierii pe benzi (în colaborare cu HansaLuftBild), realizarea aerotriangulației, obținerea planurilor de situație 3D și 2D prin stereorestituție, a modelului numeric al terenului (MNT), precum și a ortofotoplanurilor la scara 1:500 și 1:2000. Proiectul a presupus și transformarea planurilor de situație astfel obținute într-un sistem de coordonate local, cu deformații liniare minime.

2011
"SERVICII COMPLEXE DE CERCETARE/DEZVOLTARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM PILOT DE SPRIJIN PRIN APLICAREA TEHNICII INSAR ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII STABILITĂȚII IAZURILOR DE DECANTARE (pilot PHARE 2006/018-147-03.03/04.11)"
Beneficiar: ASRC ROMÂNIA
2010-2011
"Determinarea suprafeţelor de colectare ape reziduale şi pluviale în reţeaua de canalizare a oraşelor Emmendingen şi Sassendorf; Cadastru verde și Cadastrul străzilor Emmendingen"
"Crearea de baze de date GIS pentru diferite tipuri de cadastre pentru localităţile Hannover, Finkelwerda"
"Digitizare și fotointerpretare, construire topologie și QC pentru localităţile Kerpen, Lina Wisag, Muehlheim"
"Stereorestituție și măsurători stereo pentru localităţile Dulmen, Baden-Baden, Selm, Clervaux, Emden"
"Zona urbană centrală Luxemburg – Reprezentarea obiectelor urbane 3D - City GML standard cu atribute specifice GIS"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD MUNSTER GERMANIA
2011
"Vectorizare 3D pentru realizarea planului de situație scara 1:500 pentru orașul Mizil. Conversii de date în format ESRI shapefile"
Beneficiar: ROMAIR SRL ROMÂNIA