Compania a fost fondată în 1995 sub numele de Intergis, fiind orientată pe procesarea produselor fotogrammetrice. În 2002 Intergis a devenit prima companie privată de cercetare în domeniul geo-științei și își schimbă denumirea în Intergis Grup. În această perioadă compania realizează în România mai multe premiere prestigioase și recorduri tehnologice printre care amintim: Prima scanare laser din mijloace aeropurtate (din elicopter, în 2001), Prima aerofotografie cu cameră digitală (2004), Prima aerofotografiere digitală a Bucureștiului (2006), Prima utilizarea a echipamentelor GNSS și realizarea celei mai mari campanii GNSS pentru măsurarea unei rețele compacte de mare întindere (aproximativ o treime din suprafața României, în 2000). Din 2009, odată cu dezvoltarea tehnologiilor și extinderea domeniilor de activitate, compania este cunoscută sub numele de TEHNOGIS GRUP.

TEHNOGIS GRUP este o companie privată românească ce activează în domeniul ştiinţelor geospaţiale: Geodezie, Fotogrammetrie, Teledetecţie, Cartografie, Cadastru general și de specialitate, Topografie, Batimetrie, dar şi în alte discipline asemănătoare cum ar fi GIS, LIS, CityGML și Modelare 3D, care definesc Geomatica de astăzi.

Compania TEHNOGIS GRUP este cunoscută în România ca promotor al tehnologiilor de vârf și dezvoltator de software şi aplicaţii geospaţiale. Având în vedere proiectele mari realizate în ultimii ani în foarte multe domenii, Tehnogis Grup şi-a mărit capacitatea de a analiza ansambluri complexe de date, prin integrarea lor în Sisteme Informatice Geografice avansate. În același timp, TEHNOGIS a dezvoltat o experienţă puternică în multe domenii, cum ar fi: obţinerea de date spaţiale pentru proiectele de infrastructură pentru transporturi (transport naval, rutier, feroviar) sau pentru observarea Pământului (cu accent pe baza GMES, servicii downstream și modelări de cvasigeoizi locali), prelucrarea datelor, procesarea în sisteme de modelare şi simulare, precum și prelucrarea informaţiei de comunicare, înţelegere și vizualizare a datelor.

Folosind capacităţile sale, TEHNOGIS poate oferi o gamă largă de produse GIS şi servicii integrate, de exemplu: modele virtuale şi realiste 3D urbane (în standardul CityGML), dinamica de dezvoltare a infrastructurii, dinamica zonelor împădurite, dinamica zonelor miniere sau de vegetaţie (în mediul urban sau la nivel regional), dinamica alunecărilor de teren şi a proceselor de eroziune, dinamica evoluţiei solului, etc. Una dintre cele mai recente realizări constă în implicarea în proiecte ce vizează realitatea virtuală și modelarea 3D, în beneficiul proiectelor de simulare la scări diferite (spre exemplu managementul transportului de oameni, securitatea aeroportului, modelarea inundaţiilor şi managementul riscului). TEHNOGIS GRUP realizează proiecte vaste și în domeniile geodeziei, fotogrammetriei de mare și mică distanță, cadastrului general și de specialitate, topografiei terestre dar și subacvatice. De asemenea, compania noastră dorește să vină în sprijinul companiilor tinere și oferă servicii de consultanță tehnică specializată în domeniile în care activează, dar și servicii de creare de softuri specializate în domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, GIS, etc. Aceste produse şi servicii sunt furnizate de către o echipă de înaltă calificare, care include doctori, doctoranzi, masteranzi, ingineri şi programatori, cu ani de experienţă.

Fiabilitatea şi expertiza companiei constă într-un portofoliu mare de proiecte şi parteneriate naţionale şi internaţionale puternice, cu instituţii publice, companii private şi organisme de cercetare, cum ar fi ASRC, ANCPI, AFDJ, IAROM, AEROSTAR, ROMANIAN SPACE AGENCY, GEOECOMAR, ASAS, Interconstruct, BCPC, ViaProiect, companii internaționale cum ar fi: CNES France, GeoSys France, HansaLuftbild Germany, Technum Belgium, AECOM Group Spain, Halcrow England şi companii multinaţionale ca GdfSuez, Louis Berger, Cowi şi Blom.